Atgal

Mokymo kursai „Avių atrankos organizavimas“

seminaras
Nemokamas
Renginio data
2022-11-09 09:00 Iki 16:00

apie

Projekto: „Žemdirbių kompetencijų tobulinimas ekologinio ūkininkavimo, ūkinių gyvūnų gerovės ir mėsinės galvijininkystės bei avininkystės srityse“  Nr. 14PM- KK-21-1-08460-PR001
Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, patvirtinti LRŽŪM 
Mokymuose gali dalyvauti:  ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, amatininkai.
Būtina registracija