Atgal

Knygos pristatymas apie nepažabojamą meilę Tėvynei

Susitikimas
Nemokamas
Renginio data
2019-11-21 18:00 Iki 19:00

apie

Knyga „Jurgis Krikščiūnas Rimvydas ir jo artimieji“ – tai autorių kolektyvo tekstų rinkinys, kuriame atskleidžiami Lietuvos istorijos atspindžiai per vienos giminės – Kriščiūnų, kilusių iš Ašmintos, – likimų prizmę. 
Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas pasipriešinimo okupantams kelią pasirinko nuo pat 1940 metų, kaip ir daugelis jo kovos draugų. Artimiausi jam miško broliai buvo Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Juozas Lukša-Daumantas, Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, Juozas Gegužis-Diemedis, ir Rimvydas jų neapvylė. 
Knygoje veriasi ir kiekvienam svarbūs atminti  Lietuvos istorijos vingiai: 
• 19 a. pradžios pagal Napoleono kodeksą išlaisvintųjų nuo baudžiavos Užnemunės ūkininkų, ėmusių laisviau gyventi ir supratusių suprato vertę pastangos leisti į mokslus savo vaikus.
• Devynioliktojo amžiaus antros pusės pavojingi knygnešių keliai ir baimė sumišę su troškimu skaityti lietuviškai. 
• Šviesiojo nepriklausomos Lietuvos laikotarpio 1918–1940 m. Mato, Antano, Jurgio, Juozo Krikščiūnų svarus indėlis stiprinant Tėvynę. 
• Partizaninės kovos prieš Sovietų Sąjungos valdžią. Partizanais tapo nepriklausomybės metais užaugę Kazimieras Banionis-Klajūnas, Vytautas Krikščiūnas-Mikas, Jurgis Krikščiūnas-Mažiukas ir Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas, o daugumai giminaičių teko pabėgėlių ar tremtinių dalia. 
Knygos sudarytoja – Rita Pauliukaitienė – pedagogė ir knygų autorė. Aktyvi Garliavos bendruomenės narė 2019 m. apdovanota Metų garliaviečio titulu švietimo srityje. Veda ekskursijas Aleksote, Fredoje, Garliavoje ir jos apylinkėse.

Renginys nemokamas. Bus fotografuojamas ir viešinamas.