nazad

Zarządzanie partycypacyjne i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w formułowanie polityk międzykulturowych

Data imprezy
2021-04-13 do 2021-04-15

o

W dniach 13-15 kwietnia odbędzie się zdalne europejskie wydarzenie sieciujące pod hasłem „Zarządzanie partycypacyjne i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie polityki międzykulturowej”.

Prelegenci z Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej, gminy Jonava, gminy Carnikava, grupy rozwoju różnorodności, Litewskiego Stowarzyszenia Gmin, Ministerstwa Zabezpieczenia Społecznego i Pracy Republiki Litewskiej, Departamentu Inwestycji UE Mniejszości Narodowych pod rządami Republika Litewska, Europejska Stolica Kultury w Kownie 2022 r., Centrum usług społecznych rejonu Jonava i skupi się na rozwoju różnorodności na Litwie, polityce integracji migracyjnej na Litwie: przeszkodach i szansach, polityce integracyjnej cudzoziemców w Republice Litewskiej, polityce mniejszości narodowych na Litwie , wyzwań lokalnego zarządzania partycypacyjnego, dobrych praktyk integracji migrantów w gminie Jonava, a także wysłuchamy prezentacji „Kowno - Europejska Stolica Kultury 2022”.

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie: https://bit.ly/2OvGEGs

Link do wydarzenia: https://bit.ly/31Rwwe0

Bardziej szczegółowe informacje o wydarzeniu: https://bit.ly/3uqW6my