nazad

Wieczór poświęcony Žygymantasowi Augustowi i Barborze Radvilaita

rózne wydarzenia
Bezpłatnie
Data imprezy
2022-07-05 19:00 do 20:30

o

16 wiek Władcy i władcy Wielkiego Księstwa Litewskiego i Polski - Aleksander Jagiełłajtis
żona Elena (†1513), Žygymantas Augustas (1520-1572) i jego druga żona Barbora Radvilaitė (ok.
1522-1551) miał bezpośrednie powiązania z majątkiem królewskim Birsztany. Będąc namiestnikami Birsztan,
zarządzał majątkiem, mianował urzędników spadkowych, dostarczał swoim klientom ziemie wokół Birsztan. Zygimantas
August należał do tych władców, którzy niejednokrotnie odwiedzali majątek i polowali w okolicach Birsztan. Co
specyficzny wkład tych władców w historię Birsztan, jak wyglądał majątek za ich panowania – o tym będziemy rozmawiać
mówi się na wykładzie. Szczególny nacisk położono na Barborę Radvilaitė, której 500. rocznica
Jubileusz obchodzimy w tym roku, za okres zarządzania.