nazad

Wieczór poświęcony Witoldowi Wielkiemu

spotkanie
Bezpłatnie
Data imprezy
2022-09-08 19:00 do 20:00

o

Wieczór poświęcony jest koronacji Witolda Wielkiego oraz Świętowi Dziękczynienia za obronę niepodległości i wolności Litwy.
prof. Dr. Raimonda Ragauskienė przedstawi ciekawe fakty historyczne o wizycie wielkiego księcia litewskiego Witolda w Birsztanie, charakterze jego wizyt oraz mechanizmie zarządzania majątkiem w raporcie „Wielki książę litewski Witold (ok. 1350-1430) i majątek władcy w Birsztanie”.
1413-1414 Vytautas Didysis niejednokrotnie odwiedzał zamek w Birsztanach.
1408 14 lutego W Birsztanie Witold nadał prawa kowieńskie magdeburskie.
W programie literacko-muzycznym wystąpią aktor Egidijus Stancikas, skrzypaczka Ilona Klusaitė, gitarzysta Pijus Balevičius.
Projekt „Wieczory literackie pod rozgwieżdżonym niebem Birsztan”.

Projekt jest wspierany przez Litewską Radę Kultury i gminę Birštonas