nazad

Szkolenia „Organizacja selekcji owiec”

seminarium
Bezpłatnie
Data imprezy
2022-11-09 09:00 do 16:00

o

Projekt: „Podniesienie kompetencji rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego, dobrostanu zwierząt gospodarskich oraz hodowli bydła mięsnego i owiec” nr 14:00- KK-21-1-08460-PR001
Osoby, które uczestniczyły w kursach otrzymają świadectwa kwalifikacyjne, zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty i Kultury Republiki Litewskiej
W szkoleniu mogą brać udział: rolnicy, ich wspólnicy, robotnicy rolni, inne osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność rolną, spożywczą i leśną, zarządcy gruntów prowadzący działalność gospodarczą na obszarach wiejskich, pracownicy bardzo małych, małych i średnich przedsiębiorstw, rzemieślników.
Rejestracja jest wymagana