nazad

Świętowanie jajek wielkanocnych

różnorodny
Bezpłatnie
Data imprezy
2022-04-24 13:00 do 14:30

o

Uroczystość wielkanocna „Jajko wielkanocne”.

Program:
- Wspomniane są zagadki wielkanocne.
- Dekoracja jajek.
- Gry.
- Nagroda dla zwycięzców konkursu Easter Egg.
- Turlanie jajkiem