nazad

Prezentacja tomów poetyckich Angeliji Kubilienė

spotkanie
Bezpłatnie
Data imprezy
2022-08-31 18:00 do 19:00

o

Prezentacja tomików poetyckich „Wiersze Angeliji” i „Ažuolo pavėsy” przez miejscową lekarkę Angeliję Kubilienė.
Udział weźmie Lijana Sarnickienė, performerka i twórczyni poezji śpiewanej.