nazad

Obchody Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego w Birsztanach

Bezpłatnie
Data imprezy
2021-02-16 08:00 do 20:00

o

Gmina Birsztany zaprasza do świętowania, dekorując budynki i otoczenie swoich domów, instytucji, organizacji flagami państwa litewskiego lub motywem kolorów.
Szanując wieloletnią tradycję, uroczysty dzień rozpocznie się podniesieniem flagi państwowej i symbolicznym złożeniem kwiatów pod pomnikiem Jonasa Basanavičiusa.

Klub lotników „Audenis” w dobrych warunkach atmosferycznych podniesie flagę Litwy balonem na ogrzane powietrze. Bardziej szczegółowe informacje o czasie startu można znaleźć na koncie Audenis Aircraft Club na Facebooku.

Na koncie na Facebooku Birsztańskiego Ośrodka Kultury Teatr Zagroda w Birsztanach zaprasza do obejrzenia spektaklu wg S. Kymantaitė - Čiurlionienė „Humpback Goat” .

Instalacja świetlna na placu miejskim poświęcona jest Dniu Odrodzenia Państwa Litewskiego.

Ze względu na wymogi bezpieczeństwa nie podajemy z wyprzedzeniem czasu trwania wydarzeń.