nazad

Mardi Gras z zespołem tańca ludowego Mintini i kaplicą Smilga

Koncert
Bezpłatnie
Data imprezy
2020-02-25 20:00 do 21:00

o

Koncert odbędzie się w Sanatorium Eglė na A piętrze, II piętro, w sali tanecznej.