nazad

Konferencja z okazji Roku Wolontariatu

seminarium
Bezpłatnie
Data imprezy
2022-10-20 11:40 do 17:00

o

„Seimas Republiki Litewskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Wolontariatu. Ma to na celu nie tylko upamiętnienie dekady legalizacji wolontariatu na Litwie, ale także zwrócenie uwagi na znaczenie zaangażowania społecznego w działalność wolontariacką”.

Program
11:40-12:00 Rejestracja uczestników
12:00–12:30 Otwarcie konferencji
Moderator - B. Bartkevičiūtė, rejon Birsztany-Prieņi. prezes klubu diabetologicznego „Versmė”.
Przedstawiciel SADM Republiki Litewskiej; Burmistrz Gminy Birsztany N. Dirginčienė, Dziekan - ks. J. Danilevičius
12:30–13:00 Nagrody dla wolontariuszy organizacji pozarządowych gminy Birsztany. Wolontariat pozarządowy w Birsztanach - B. Bartkevičiūtė
13:00–13:10 „Kaniterapia – co to za terapia?” MB „W rytm psa”, U. Ivanavičiūtė, G. Urbonavičiūtė
13:10-13:30 „Wolontariat dla piękna przywództwa w życiu”. I. Lukoševičiūtė-Noreikienė, wykładowca w Klinice Rodzinnej LSMU
13:30–14:00 „Doświadczenie w wolontariacie w Instytucji Publicznej „Savanoriai Vaikam” dr. R. Urbanavičiūtė, Instytut Neuronauk LSMU
Doświadczenie wolontariatu na Litwie. A. Vitkutė, Litwa
W obcym kraju. AL Newmark, USA
14:00-14:45 Przerwa obiadowa
14:50–15:50 Warsztat praktyczny „Wolontariat – na zmianę: chcę i mogę.” Lukoševičiūtė-Noreikienė, wykładowca Kliniki Rodzinnej LSMU
„Cele wolontariatu” J. Matikovienė, Pomoc w domu, pomoc charytatywna i fundusz wsparcia
16:00-16:30 Muzyczne powitanie. Szkoła artystyczna w Birsztanach
16:30–17:00 Podsumowanie, dyskusja i zamknięcie konferencji (I. Lukoševičiūtė-Noreikienė, dr R. Urbanavičiūtė, E. Treigytė, B. Bartkevičiūtė, J. Matikovienė).