nazad

Festiwal teatrów r. „Where the Nemunas Blue Road”

Bezpłatnie
Data imprezy
2020-08-29 11:00 do 18:00

o

Festiwal Teatrów Laying „Gdzie błękitna droga Niemna”

PROGRAM
11 rano otwarcie festiwalu teatrów rycerskich „Gdzie jest Niebieska Droga Niemna”

11.30 Mały teatr Kelmė
M. Gavran „Powrót męża mojej żony”
Reż. Gediminas Trijonis

1 po południu. Teatr im. K. Glińskiego przy Centrum Kultury w Jurbarkas
A. Gailius „Wieniec Camino”
Reż. Danutė Budrytė - Samienė

14:00 Teatr Centrum Kultury Kaišiadorys
A. Czechowa „Jubileusz”
Reż. Jonas Andriulevičius

15:00 Centrum Kultury w Birsztanach, teatr pojedynczego gospodarstwa w Birsztanach
E. Mikulėnaitė "Zawsze ta sama"
Reż. Beata Klimavičienė

Wszystkich zapewni zespół muzyki ludowej „Lendrūnas” z Centrum Kultury Birsztan (lider Algirdas Seniūnas)

Organizatorzy:
Gmina folwarczna w Birsztanach, ośrodek kultury w Birsztanach