nazad

Dzień otwarty w Birsztanach „Rój”

spotkanie
Bezpłatnie
Data imprezy
2022-04-21 10:00 do 16:00

o

Podczas wydarzenia koordynatorka Spiečiusa, Birutė Velykienė, opowie o dostępnych bezpłatnych usługach związanych z rozpoczynaniem i rozwojem biznesu, przedstawi program akceleracji biznesu, który rozpocznie się w maju, oraz podzieli się historiami sukcesu o tym, jak działania Spiečiusa pomogły regionalnym przedsiębiorcom w rozwoju.

Wydarzenie odbędzie się na żywo w centrum współpracy „Spiečius” (ul. Jaunimo 4, Birsztany)


Rejestracja na wydarzenie: https://bit.ly/36X570B .