nazad

Dyskusja „Przemoc domowa, zapobieganie przestępstwom przeciwko mieniu”

spotkanie
Bezpłatnie
Data imprezy
2022-03-22 16:30 do 17:30

o

wtorek, 22 marca, godzina 16:30 W Bibliotece Publicznej w Birsztanach - spotkanie z Mildą Mardosienė, starszym pracownikiem naukowym Komisariatu Policji w Birsztanach Komendy Głównej Policji Okręgu Alytus.