nazad

Gra na orientację „Aktywnie poznaj Birsztany”

paszport kulturowy / gry orientacyjne / dla wszystkich / dzieci

Ta gra na orientację „Poznaj aktywnie Birsztany” odbywa się w uzdrowisku Birsztany. Zespoły uczestników muszą odkryć obiekty lub miejsca w Birsztanach zgodnie z podanymi wskazówkami. Uczestnicy, po otrzymaniu zadania twórczego, logicznego lub edukacyjnego, muszą dowiedzieć się, czym jest obiekt lub symbol uzdrowiska Birsztany i go odnaleźć. Grę wygrywają ci, którzy prawidłowo odkryli przedmioty i wykonali twórcze, intelektualne, logiczne zadania. Podczas gry używane są telefony komórkowe.

Cena: 7 Eur

nazad