atpakaļ

Vissvētākās Teofilijas Matulionis svētītā rožukronis

Izglītība / Visiem

Svētīgais Teofiluss vienā no savām vēstulēm no Mordovijas ieslodzījuma rakstīja, ka vienīgais viņa dzīves stars ir tas, ka viņš var Piedāvāt Mises upuri, lūgt Breviju un Rožukroņu. Muzeja pastāvīgajā svētītā Teofila Matulionisa ekspozīcijā ir ārkārtīgi trausla rožaina svētīšana, kas izgatavota no maizes Vladimira cietuma kamerā. Šis lūgšanas instruments parāda, ka ciešanu spēku sniedz dzīvīgā un sirsnīgā lūgšana, ko ikdienā praktizē lietuviešu trimdinieki un ieslodzītie.

Nodarbības laikā jūs uzzināsit par rožukroņa vēsturi, kaklarotas uzbūvi, noslēpumu nozīmi. No maizes jūs izgatavosit vienu noslēpumaini rozā kaklarotu.

atpakaļ