Atgal

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita – 2017 metai

Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita – 2015 metai

Įvykę pirkimai 2012 metais

Įvykę pirkimai 2011 metais 

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Birštono TIC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Birštono TIC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 1 priedas

Birštono TIC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 2 priedas

Birštono TIC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 4–6 priedai

 

Archyvas

Birštono TIC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (galioja iki 2015-10-23)

Birštono TIC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 1 priedas

Birštono TIC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 2 priedas

Birštono TIC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 3 priedas

Birštono TIC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 4–6 priedai

 

Birštono TIC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (galioja iki 2011-06-30)

Informacija apie SBĮ Birštono turizmo informacijos centro planuojamus vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus 2010 metais

Įvykę pirkimai 2010 m:

Informacija apie SBĮ Birštono turizmo informacijos centro planuojamus vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus 2011 metais

Įsakymas dėl Birštono TIC Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo

Birštono TIC Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redkacija 2011-07-01)

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Priedas Nr.3

Priedas Nr.4

Informacija apie SBĮ Birštono turizmo informacijos centro planuojamus vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus 2012 metais

Vykdomi pirkimai 2012:

Atgal